Folia polaryzacyjna o polaryzacji liniowej

Folia polaryzacyjna o polaryzacji liniowej przepuszcza światło w którym drgania pola elektrycznego odbywają wyłącznie w jednej płaszczyźnie (światło spolaryzowane). Takie światło spolaryzowane znamy jako refleksy, które powodują oślepienie patrzącego i znacznie pogarszają widzenie. Za pomocą folii polaryzacyjnej ustawionej prostopadle do płaszczyzny światła spolaryzowanego takie zjawisko można całkowicie wyeliminować. Dotychczas polaryzacja stosowana była w fotografii i […]

Read More Folia polaryzacyjna o polaryzacji liniowej